Welkom op de website van de Nederlandse afdeling van de Women’s International League for Peace and Freedom

 

Over WILPF NL
>De Nederlandse afdeling van de WILPF brengt vrouwen van verschillende politieke, sociale, religieuze en culturele achtergrond bij elkaar om samen ‘de ‘root causes of war’ aan de kaak te stellen en te bestrijden.
Thema’s daarbij zijn: nucleaire ontwapening, mensenrechten/vrouwenrechten, duurzame en eerlijke economie, recht op voedsel, VN-resolutie 1325 /NAP.
Mede door middel van ons eigen internationale WILPF netwerk bouwen we kennis en expertise om die te verspreiden en we nemen deel aan acties en initiatieven om de politiek te beïnvloeden.

In april 2015 vierden we het 100-jarig bestaan in het Vredespaleis in den Haag: de plaats waar in 1915 een grote internationale vrouwenvredeconferentie werd gehouden op initiatief van o.a. Aletta Jacobs.
* Voor meer over de inspirerende en feestelijke viering zie ‘Nieuws’.
* Op de site van WILPF Int. www.wilpfinternational.org zijn impressies en verslagen te vinden, waaronder de resoluties van het Congres, en ander nieuws van WILPF Int.
rome 25 maart 2017

EU-WILPF-afdelingen demonstreren in Rome 25 maart j.l.: The Europe we want!
Lees de slotverklaring van de bijeenkomst:   Declaration_Rome-Heidi-MJB

AGENDA
* 10 juni: Werkplaatsbijeenkomst WILPF NL
* 17 juni:  Lees het Statement van Ray Acheson (Reaching Critical Will) bij de start van de VN-conferentie over het nieuwe Verdrag ter afschaffing van Kernwapens: RCW 29March 2017_WILPF-statement  en zie ook bij de kolom NIEUWS: Women’s march and rally to ban the bomb!

women ban the bomb blue

Informatie:
* Lobbybrief van de  Werkgroep R2P (Responsibility to Protect) van WILPF NL aan de formateur:
R2P Regeerakkoord 2017 brief 3 april
* WILPF NL Jaarverslag 2015: wilpf-nl-jaarverslag-2015
* Nieuwsbrief  Winter 2016  WILPF nieuwsbrief winter 2016
* Commentaar van WILPF NL op de Rijksbegrotingen 2017: lobbybrief-aan-de-tk-van-wilpf-nl-m-b-t-rijksbegroting-2017