Welkom op de website van de Nederlandse afdeling van de Women’s International League for Peace and Freedom

 

Over WILPF NL
>De Nederlandse afdeling van de WILPF brengt vrouwen van verschillende politieke, sociale, religieuze en culturele achtergrond bij elkaar om samen ‘de ‘root causes of war’ aan de kaak te stellen en te bestrijden.
Thema’s daarbij zijn: nucleaire ontwapening, mensenrechten/vrouwenrechten, duurzame en eerlijke economie, recht op voedsel, VN-resolutie 1325 /NAP.
Mede door middel van ons eigen internationale WILPF netwerk bouwen we kennis en expertise om die te verspreiden en we nemen deel aan acties en initiatieven om de politiek te beïnvloeden.

In april 2015 vierden we het 100-jarig bestaan in het Vredespaleis in den Haag: de plaats waar in 1915 een grote internationale vrouwenvredeconferentie werd gehouden op initiatief van o.a. Aletta Jacobs.
* Voor meer over de inspirerende en feestelijke viering zie ‘Nieuws’.
* Op de site van WILPF Int. www.wilpfinternational.org zijn impressies en verslagen te vinden, waaronder de resoluties van het Congres.

 

foto
WILPF-leden bereiden zich tijdens de ALV op 18 maart j.l. voor op harde acties bij de volgende ‘Women’s March’!

 

AGENDA
*25 maart 2017:  Platform Vrouwen & Duurzame Vrede: Algemene ledenvergadering en themamiddag Midden-Oosten 
voor meer informatie zie: WILPFVDVuitn25maart2017
* 10 juni 2017: Werkplaatsbijeenkomst WILPF NL

Informatie:
* WILPF NL Jaarverslag 2015: wilpf-nl-jaarverslag-2015
* Nieuwsbrief  Winter 2016  WILPF nieuwsbrief winter 2016
* Commentaar van WILPF NL op de Rijksbegrotingen 2017: lobbybrief-aan-de-tk-van-wilpf-nl-m-b-t-rijksbegroting-2017