27/08/2013 - 

Brochure Vredeseconomie

Economie en geweld hangen op heel veel manieren samen.
De PDSE-brochure Vredeseconomie en de preventie van geweld
beschrijft die verschillende relaties.
Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op onze
energievoorziening die nauw verknoopt blijkt met gewapende
conflicten over de hele wereld.
Inzicht in die samenhang is van belang om de basis te
leggen voor een politiek en economisch beleid waarin vrede,
duurzaamheid en solidariteit tegelijk gediend worden.
Vanaf heden is de brochure Vredeseconomie en de preventie
van geweld digitaal beschikbaar:
Brochure Vredeseconomie 2012