18/04/2014 - 

EU verkiezingen: programma vergelijking WILPF en VvV

WILPF en Vrouwen voor Vrede hebben ter voorbereiding op de EU verkiezingen op 22 mei de programma’s van politieke partijen geïnventariseerd met speciale aandachtspunten voor Europa als Vredesproject en de thema’s mensenrechten, handelsverdragen, ontwikkelingssamenwerking, defensie, kernwapens, wapenhandel en wapenproductie.
Europa verkiezingen 2014
De programmavergelijking is ook te bestellen via info@wilpf.nl

WILPF NL en ATM.
WILPF NL is supporterorganisatie van het Alternative Trade Mandate (ATM) voor Europees handelsbeleid. Dit is een project waarin diverse NGO’s, actiegroepen, experts en wetenschappers enkele jaren  hebben samengewerkt om een nieuwe visie op handel te ontwikkelen, die prioriteit geeft aan de uitgangspunten  ‘People and Planet’. Daarbij worden concrete alternatieve voorstellen uitgewerkt.

Kandidaten voor het EU parlement wordt gevraagd om een ‘pledge ‘ wat betreft het ondersteunen van deze uitgangspunten en voorstellen.
Op de site www.alternativetrademandate.org is de informatie over de campagne te vinden evenals de namen van de kandidaat parlementariërs die hun steun al hebben toegezegd!

De Nederlandse vertaling van het ATM is hier te vinden:
ATM Time_for_a_new_vision-NL 2

Hier zijn de EU-kandidaten van Nederland te vinden:
EU Kandidatenlijsten 2014