23/09/2013 - 

WILPF genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede 2013

Goed nieuws Het International Peace Bureau (IPB) heeft de WILPF  genomineerd voor de Nobelprijs voor vrede in 2013. De WILPF is de oudste  internationale vrouwen- vredesorganisatie. Meer dan 1000 vrouwen uit twaalf landen  ontmoetten elkaar in april van 1915 in Den Haag, ondanks de oorlog en gesloten  grenzen. Gedurende de volgende jaren zijn vele duizenden vrouwen in alle continenten  door WILPF gemobiliseerd om te werken voor vrede, ontwapening, mensenrechten en  sociale rechtvaardigheid. Daar waren  voortreffelijke vrouwen bij,  waarvan Jane Adams en Enily Balch een Nobelprijs ontvingen.   De laatste jaren  heeft WILPF speciale deskundigheid ontwikkeld op drie programmaonderdelen: Ontwapening (Reaching Critical Will), mensenrechten en vrouwen voor vrede (Peace  women).   IPB Secretary-General Colin Archer schrijft in de nominatiebrief: WILPF is ten minste drie keer eerder genomineerd voor de Nobelprijs voor  Vrede. Wij zijn van oordeel dat het uitstekende werk van deze buitengewone  wereldwijde gemeenschap van vrouwen dit jaar opnieuw een nominatie verdient.  Gegeven de breedte en diepte van WILPF’s engagement met de essentiele kwesties  op het gebied van het bevorderen van vrede in de afgelopen eeuw, en de  uitdagingen van vandaag, moet WILPF zonder twijfel als een ‘kampioen van  vrede’ beschouwd worden, die de toekenning van de Nobelprijs voor vrede in 2013  volledig verdient.