WILPF Internationaal

Zie hieronder beeld van de viering van het 100-jarig bestaan van WILPF in april 2016. Voor meer informatie hierover zie de Internationale WILPF site.

Adressen/websites:

Internationaal Secretariaat in Genève;  1, rue de Varembé, C.P. 28;  1211 Genève 20, Zwitserland;   Tel. +41 22 919-7080
www.wilpfinternational.org
WILPF UN Office , Kantoor in New York;  777 UN Plaza ;  New York, NY 10017 USA;  Ph. 1 212 682 1265
E-mail: wilpfun@igc.org

 
Voor meer informatie over het nieuwe Internationale Programma, de Congres Resoluties en de vier internationale projekten zie de Internationale WILPF site.