Programma’s

WILPF International heeft als speerpunten drie belangrijke programma’s met ieder een eigen werkwijze en organisatie.

* Disarmament
Totale en universele ontwapening is sinds 1915 een doel van WILPF. Het actuele Disarmament programma van WILPF heet ‘Reaching Critical Will’, heeft een aparte staf in de kantoren in New York en Geneve, en houdt zich o.a. bezig met multilaterale ontwapeningsbijeenkomsten zoals het Non Proliferatie Verdrag (NPV), het Verdrag mbt de Wapenhandel (ATT), en de Conferentie over Ontwapening in Geneve.
Voor meer informatie: www.reachingcriticalwill.org

* Human Rights:
In het kader van WILPF’s Human Rights programma neemt WILPF in Geneve actief deel aan de verschillende Mensenrechten organisaties en – activiteiten van de VN, aan de vergaderingen van CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) en aan de Ontwapeningsconferentie van de VN.
WILPF organiseert regelmatig webinars over mensenrechten binnen de VN.

* PeaceWomen:
Het Peacewomen programma van WILPF opgezet om de rechten van vrouwen bij conflicten te waarborgen en deelname van vrouwen bij conflictpreventie maar ook conflictoplossing te garanderen. Via het kantoor in New York wordt de VN-agenda: ‘Women Peace and Security’ bewaakt, evenals de implementatie van de Veiligheidsraadresoluties 1325,1820, 1888, 1889 en 1960.
www.peacewomen.org

Via www.wilpfinternational.org kun je je op de hoogte houden en/of je daar aanmelden voor het ontvangen van speciale nieuwsbrieven!