Anbi informatie

 >Sinds de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2014 is de Bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter Aynur Tekin
Vice-voorzitter vac
Secretaris vac.
Penningmeester Rosan Huizenga huiz.klopp@planet.nl

International board member

Willo Buskes
Plaatsvervangend International board member Aynur Tekin
Bestuursleden Anke Kuiper anke.kuiper@inter.nl.net

* wilpf-nl-jaarverslag-2015

* WILPF Jaarverslag 2013

* WILPF Beleidsplan 2012-2015

* WILPF NL Jaarrekening 2013

* jaarrekening 2014 wilpf