Bestuurszaken

Sinds de ALV van november  2015 is de Bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter Aynur Tekin  Aynur__tekin@hotmail.com
Vice-voorzitter vac.
Secretaris Han Deggeller handeggeller@live.nl
Penningmeester Rosan Huizenga huiz.klopp@planet.nl

International board member

vac.
Plaatsvervangend International board member Inge Stemmler, gebupro@xs4all.nl
Bestuursleden Anke Kuiper anke.kuiper@inter.nl.net
Carolien van der Stadt cvdstadt@worldonline.nl

 

Locatie van Algemene Ledenvergaderingen en Werkplaatsbijeenkomsten
St. Antoniuskerk Kanaalstraat 200, Utrecht, tel.  030-2321745

 

 

BESTUURSDOCUMENTEN WILPF NL

* Jaarverslag: WILPF  NL Jaarverslag 2011-2012
* Sectieverslag: WILPF NL Sectierapport 2012
* Beleidsplan WILPF NL: WILPF Beleidsplan 2012-2015
* Jaarverslag 2013: WILPF  NL Jaarverslag 2013