Adressen

 

Secretariaat WILPF-Nederland

                                                                                                                                                                                                Laan van Nieuw Oost Indië 252

2593 CD Den Haag
Tel. 030 – 2714376
E-mail: info@wilpf.nl

Redactieadres WILPF-Nieuwsbrief
Loes Pihlajamaa
Pastoor Pendersstraat 9
6262 PB Banholt
Tel. 043 – 4571860
E-mail: loesp@cuci.nl

Internationaal Secretariaat in Genève
1, rue de Varembé, C.P. 28
1211 Genève 20, Zwitserland
tel. +41 22 919-7080
fax: +41 22 919-7081
website: www.wilpfinternational.org

Kantoor in New York
WILPF UN Office
777 UN Plaza
New York, NY 10017 USA
Ph. 1 212 682 1265
Fax. 1 212 286 8211
E-mail: wilpfun@igc.org

Vrouwen voor Vrede
secretariaat + redactie Nieuwsbrief
Postbus 963
3800 AZ Amersfoort
Bezoekadres: Daam Fockemalaan 22 Amersfoort
Telefoon en fax: 033 – 4622755
E-mail: vrouwenvoorvrede@antenna.nl
Website: www.vrouwenvoorvrede.nl<