18/07/2014 - 

WILPF-verklaringen met betrekking tot het escalerende geweld in het palestijns -israëlisch conflict

 

* Verklaring van WILPF NL

De Nederlandse afdeling van WILPF is geschokt door het opgelaaide geweld in Gaza. Israël gebruikt onevenredig veel geweld om haar nationale veiligheid, maar ook de doorgaande bezetting van de Palestijnse gebieden, veilig te stellen. Het gebruik van wapens en geweld om de inhumane situatie van de Israëlische bezetting te bestendigen gaat in tegen alle internationale mensenrechten. Bovendien heeft Israël aanvallen op dichtbevolkte burgergebieden gericht terwijl het, onder humanitair oorlogsrecht, de verplichting heeft om de fundamentele principes van onderscheid tussen burger en strijder en proportionaliteit  te respecteren en na te leven.

Een menswaardig bestaan voor de inwoners van Palestina, en specifiek de Gaza strook, is door het excessieve geweld onmogelijk geworden. De ziekenhuizen zijn overbevolkt en kampen met een tekort aan medicijnen, medische benodigdheden en brandstof. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van deze situatie.

WILPF Nederland roept alle partijen op, met name Israël, om de geweldsspiraal te doorbreken door het onmiddellijk staken van alle gewelddadigheden. Daarbij roepen wij op de bezetting onmiddellijk te beeïndigen en Palestina te erkennen als onafhankelijke staat. Alleen zo kunnen mensen aan beide zijden van de grens een menswaardig leven opbouwen. Om  een duurzame vrede te bewerkstelligen is het actief betrekken van vrouwen bij het vredesproces een cruciale voorwaarde.

 

* Zie voor Statements van WILPF Internationaal en de WILPF US afdeling: www.wilpfinternational.org/advocacy-documents/